Dyrekcja

Zespół Dyrekcji Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Płock.

anna

Anna Kowalska

Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Płock. Doświadczony pedagog i organizator.

marek

Marek Nowak

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia zawodowego. Specjalista w dziedzinie technik logistyk.

agnieszka

Agnieszka Wojciechowska

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia ogólnego. Doświadczony nauczyciel z pasją do edukacji.

piotr

Piotr Szczepański

Zastępca Dyrektora ds. współpracy z rynkiem pracy. Ekspert w dziedzinie handlu i marketingu.